CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze processen. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Eurailscout staat sinds juni 2012 op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder.

De belangrijkste onderdelen van deze prestatieladder zijn:

Inzicht in de CO2-footprint

Eurailscout meet en publiceert haar CO2-footprint per kwartaal en analyseert de behaalde resultaten.

CO2-reductie

Eurailscout heeft een ambitieuze doelstelling om haar CO2-uitstoot te realiseren en heeft, vanaf de aanvang, meer reductie gerealiseerd dan gepland.

Transparantie

Eurailscout communiceert zowel intern als extern over haar CO2-uitstoot, haar ambities en haar initiatieven.

U15

Eurailscout neemt actief deel aan U15, een netwerk van bedrijven in de regio Utrecht die het initiatief nemen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. De U15 treedt namens de verenigde werkgevers op als gesprekspartner voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden-Nederland. De U15 is actie- en resultaatgericht. Bij de oprichting in 2012 telde het netwerk twintig leden; inmiddels zijn er meer dan 300 leden.

CO2-reductie graphic