Duurzaamheid

Eurailscout en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent een wijze van ondernemen waarbij niet alleen wordt gekeken naar het bedrijfsresultaat, maar ook naar de factoren mens en omgeving. De essentie van het MVO-beleid van Eurailscout is dat elke medewerker en leverancier bij beslissingen een zorgvuldige afweging maakt tussen mens, bedrijf en omgeving.

Duurzaam-MVO

Bij het uitvoeren van onze meetprocessen houden we rekening met de gevolgen voor onze omgeving; voor het milieu en de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers.

MVO heeft een plaats in onze bedrijfsvoering langs welke weg we onze eigen duurzaamheidsambities willen realiseren en onze klanten helpen bij de realisatie van hun eigen duurzaamheidsambities.

De week van de Duurzaamheid

Elk jaar organiseert Eurailscout, in navolging van het initiatief van de stichting Urgenda (de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober) een Week van de Duurzaamheid.
Met name in deze week worden acties georganiseerd waarbij wij een extra impuls willen geven aan onze reductie activiteiten alsmede onze medewerkers extra willen stimuleren om niet alleen mee te denken en te werken aan onze ambities maar ook persoonlijk in hun eigen leefomgeving tot actie over te gaan.

Duurzame inzetbaarheid

Veiligheid en gezondheid voor onze medewerkers zijn voor Eurailscout van het grootste belang. Daarnaast biedt Eurailscout haar medewerkers ruimte om zich te ontwikkelen met betrekking tot vaardigheden, competenties en vakmanschap en stimuleert hen om eigen initiatieven te ontplooien.