Over ons

EURAILSCOUT – uw betrouwbare partner voor het toezicht op de toestand van de railinfrastructuur.

Hogere snelheden, hoge aan het treinverkeer gestelde eisen en de permanente naleving van alle technische parameters van de spoorwegterreinen stellen de hoogste eisen aan de spoorweginfrastructuur. De voortdurend stijgende concurrentiedruk van de met het spoor concurrerende vervoersystemen vereist meer en meer de doorzetting van technisch gefundeerde, de meest innovatieve en de efficiëntste instandhoudingsconcepten.

Deze concepten moeten uitsluitend op nauwgezette kennis van de toestand en van de ontwikkeling/wijziging van de spoorweginfrastructuur opgebouwd worden. De geïntensiveerde analyse van de toestand maakt meer en meer een betrouwbare prognose van de beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur mogelijk. Eurailscout biedt voor deze eisen de beste technisch en economisch toekomstwijzende oplossingen. Ze worden gerealiseerd met de nieuwste meet- en videosystemen op moderne meetvoertuigen, stationaire meetinrichtingen en met moderne meetmethoden. Bij de meetritten worden permanent, zonder contact en in één rit de voornaamste parameters van de spoorweginfrastructuur – bovenbouw, onderbouw, bovenleiding - in verschillende combinaties gemeten en geanalyseerd.

Door de hoge meetsnelheden wordt er slechts een minimale negatieve invloed op de bedrijfsvoering uitgeoefend.
Door de volledig nieuwe koppeling van meetresultaten komen er tot nu toe ongekende mogelijkheden tot stand om de afhankelijkheid van de individuele parameters onderling voor almaar preciezere statusprognoses bij de spoorweginfrastructuur te benutten.
Eurailscout biedt daarmee de basis voor de meest nauwkeurige, technisch gefundeerde voorspelling van de bedrijfszekerheid en van de te verwachten instandhoudingskosten.