Nieuws

SNCF en STRUKTON sluit een overeenkomst om de gezamenlijke controle over EURAILSCOUT

20 december 2012

Inspectie infrastructuur van het spoor: SNCF sluit een overeenkomst om de gezamenlijke controle over EURAILSCOUT op zich te nemen aan de zijde van het Nederlandse bedrijf STRUKTON. SNCF is in het bezit van 50% van het Nederlandse bedrijf Eurailscout. De resterende 50% blijft in handen van Strukton Rail, onderdeel van de Strukton Group, hetgeen een dochteronderneming is van Oranjewoud en is genoteerd aan de beurs van Amsterdam. SNCF heeft het 50% aandeel van het Duitse bedrijf GSG Knape overgenomen. Eurailscout is gespecialiseerd in de inspectie van railinfrastructuur met gebruik van specifieke meettreinen.

SNCF-50-prozent-von-ERS 

Met deze transactie zullen de twee bedrijven in heel Europa een unieke reeks synergieën kunnen  tonen op basis van hun respectieve sterke punten en gericht op een steeds efficiëntere netwerkbewaking op het spoor.

SNCF Infrastructure treedt derhalve met het voordeel van haar imago en ervaring toe tot de internationale markt voor de bewaking van infrastructuur op het spoor, en profiteert van de positie van Eurailscout als Europees marktleider in metingen in markten die zijn geopend voor concurrentie.

Strukton, dat zich in Europa tevens wijdt aan het onderhoud van infrastructuur op het spoor, zal door middel van haar eigen know-how blijven bijdragen aan deze uiterst technische sector.

Aike Schoots, CEO van Strukton Rail, verklaarde,

De samenwerking tussen SNCF en Strukton biedt een kwantumsprong vooruit om meettreinen en technologieën voor gegevensbeheer verder te ontwikkelen en te opereren. Dit maakt het voor ons mogelijk de kwaliteit, de veiligheid, de kosteneffectiviteit en de transparantie van het spoorwegnetwerk te verbeteren. Dit zal de treinpassagiers en aanbieders van goederenvervoersdiensten uiteindelijk veel genoegen doen.

Pierre Izard, CEO van SNCF Infrastructure, gaf aan,

Met het gebruik van de synergie tussen onze eigen vaardigheden, die het voor ons mogelijk maakten de Iris 320 inspectietrein te ontwerpen en de geometrie van de hogesnelheidstreinen bij 320km/u te meten, en die van Eurailscout, ook gebaseerd op innovatie en efficiëntie in dienst van het onderhoud van de spoorweginfrastructuur, is het mogelijk geavanceerde oplossingen te ontwikkelen om infrastructuurbeheerders en Europese onderhoudsbedrijven van het spoorwegnetwerk behulpzaam te zijn.

NETWERKINSPECTIE MET BEHULP VAN MEETTREINEN

Dit bestaat uit de bewaking van infrastructuur uitgevoerd door on board systemen van speciale treinen of rijtuigen die in het bijzonder het volgende inspecteren:

  • Spoorgeometrie
  • De plaats en dikte van de contactdraden van een bovenleiding
  • De parameters van de seinapparatuur
  • Echografische verificatie van het spoor

Het met Strukton Rail ontwikkelde partnerschap is voor de inspectie van het traditionele spoorwegnetwerk, echter zonder de hogesnelheidslijnen.

Over Strukton Rail

Strukton Rail biedt grensoverschrijdende oplossingen op het gebied van spoorweginfrastructuur, spoorwegvoertuigen en mobiliteitssystemen door middel van de ontwikkeling, bouw, installatie en onderhoud van spoorwegsystemen. Strukton Rail levert een kwaliteit die is gericht op het optimale resultaat: degelijke en veilige spoorwegsystemen voor vervoer van passagiers en vrachtvervoer. Het doel is om vervoer per spoor een aantrekkelijke optie te maken, hetgeen wil zeggen gericht op de passagier te zijn,  veilig, op tijd en betrouwbaar, concurrerend met andere randvoorwaarden voor vervoer en duurzaamheid. De meet- en bewakingssystemen van Strukton Rail bewijzen, demonstreren en geven inzicht in deze betrouwbaarheid van het systeem. Strukton Rail telt ongeveer 3.200 werknemers en heeft lange termijn belangen in Nederland, Zweden, Duitsland, België en Italië. Strukton Rail is een dochteronderneming van Strukton, een full service provider op het gebied van oplossingen voor infrastructuur en vastgoed. De focus ligt op de levering van producten en diensten  gericht op mobiliteit, vervoersknooppunten en een ononderbroken werking.Strukton is een bedrijf met ongeveer 5.900 werknemers en een omzet van EUR 1.3 miljard in 2011. www.struktonrail.com

Over SNCF Group

SNCF is wereldleider op het gebied van mobiliteit en logistiek met vertegenwoordigingen in 120 landen en een totaal personeelsbestand van meer dan 245.000 werknemers met in 2011 een omzet van EUR 32.6 miljard, waarvan 23% buiten Frankrijk ligt. SNCF, een publieke sector groep gewijd aan openbare diensten, bouwt op zijn grondvesten in de spoorwegsector en biedt een uitgebreide reeks aan diensten in het belang van haar klanten voor een vlotte mobiliteit van deur tot deur: passagiers, vervoerders, en de autoriteiten van het openbaar vervoer. Gericht op grensoverschrijdende en internationale markten, is de Groep samengesteld uit vijf divisies: SNCF Infra, het beheren, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van spoorwegen en aanverwante infrastructuur; SNCF Proximité, exploiteert lokale, stedelijke en regionale passagiersdiensten; SNCF Voyages, exploiteert lange afstands passagiersdiensten en distributie; SNCF Geodis, levert vracht en logistieke diensten; en Gares _ Connections, verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van treinstations. www.sncf.com