Wisselmeting

EURAILSCOUT heeft er sinds 2009 een nieuwe ontwikkeling bij: het wisselmeetsysteem. Dit systeem is nu verder ontwikkeld op basis van de wensen en specificaties van EURAILSCOUT en zijn klanten en is klaar voor productie sinds midden 2010. Vandaag is dit systeem in Frankrijk, Italië en Nederland in gebruik.

Geautomatiseerde wisselmeting
Het meetsysteem is gebaseerd op de wel bekende triangulatie methode. Hierbij wordt de afgelegde weg van de laser bepaald door de plaats waarop de reflectie de camera binnenkomt. Hieruit kan de afstand tussen camera en object berekend worden.
Bij een meetsnelheid van 40 km/h wordt iedere 20 mm een scan gemaakt van het spoorprofiel, waardoor de camera’s met zeer hoge snelheid moeten werken. Speciaal voor dit doel is een camera ontworpen.

Het meten in wissels vergt meerdere camera’s en lasers die gezamenlijk één profiel leveren. Dit gemeten profiel is opgebouwd uit punten die met zeer hoge nauwkeurigheid gemeten zijn in een 3 dimensionaal assenstelsel.

Laser triangulatie:

 

Van de profielen wordt een horizontale dwarsdoorsnede op 14mm onder de bovenkant van het spoor gemaakt. In de afbeelding worden de resultaten weergegeven:

14mm cross sectionDe punten van de 14mm dwarsdoorsnede van de profielen.

 

Uit deze doorsnede kunnen alle spoorwijdten, groefwijdten en strijkmaten worden bepaald, zoals te zien is in onderstaand wisselmeetrapport.