Kenmerken en voordelen

De SIM maakt het mogelijk om de loopschouw en de metingen met meettrolleys te vervangen door intelligente techniek waarbij de beoordeling niet meer lopend in het spoor plaatsvindt. Met snelheden die normaal zijn op spooremplacementen van 40 km/h worden de wissels synchroon door zeven camera’s opgenomen en wordt met verschillende laser-meetsystemen alle mallingen uitgevoerd en spoorstaafprofielen gemeten. Door deze werkwijze wordt de treinenloop niet gehinderd en de dienstregeling nauwelijks gestoord.
De gedetailleerde beelden en nauwkeurige meetresultaten worden vanachter een beeldscherm met behulp van intelligente software gesorteerd en kunnen door de analist in alle rust bekeken worden. Door de verschillende camerahoeken blijft voor de specialist geen detail verborgen, de meetdata maakt iedere onregelmatigheid meteen zichtbaar. Naast het objectiveren van de visuele inspectie en de vastlegging van wissels en sporen zijn de toename van de veiligheid van het werkproces en de betere beschikbaarheid van het spoor grote voordelen.
Op het Switch Inspection and Measurement (SIM) system worden een videoschouwsysteem  met  een  wisselmeetsysteem  gecombineerd.  Naast deze 2 systemen zijn er ook andere componenten geïnstalleerd zoals een plaatsbepalingssysteem, koelsysteem, energievoorziening, dieseltank en voldoende geklimatiseerde kastruimte voor de apparatuur.
De vorm van de wagen is zo ontworpen dat het rijden ermee niet wordt begrensd door beperkingen op de zichtlijnen. Het systeem is volgens de geldende voorschriften gebouwd, zodat het zowel getrokken als geduwd kan opereren. Trekken mag met 100 km/h en duwen met 80 km/h.
De SIM is eenvoudig te bedienen en kan met bijna iedere locomotief voortbewogen worden.

SIM vehicle

 

Voordelen van den SIM:  

 • Veiligheid: geen mensen meer in het spoor
 • Maakt efficiënte levenscycluskosten mogelijk
 • Lage operationele kosten
 • Beladen metingen geven reëele gegevens
 • Objectieve beoordeling van de kwaliteit van wissels, de digitale gegevens worden opgeslagen
 • Evaluatie van dezelfde gegevens mogelijk tussen collega’s
 • Meer tijd en rust tijdens het schouwen en beoordelen
 • Kostenbesparing door betere benutting van het personeel
 • Minder personeel in het spoor - geen buitendienststellingen
 • Geen onderbrekingen tijdschema

Functies en Kenmerken van de (SIM):

 • De systemen zijn gemakkelijk te bedienen
 • Automatische wissel- en puntstuk-herkenning
 • Nauwkeurige plaatsbepaling
 • Sorteren op wisselnummer, contractgebied, geocode etc.
 • Databank met opnames en metingen, die trendanalyses mogelijk maakt
 • Gebruiksvriendelijk uitwerkstation

Het Switch Inspection and Measurement system bestaat uit een viertal aan elkaar gekoppelde systemen:

 • het videoschouwsysteem
 • het wisselmeetsysteem
 • het geometrie meetsysteem voor wissels en emplacementen
 • het plaatsbepalingsysteem

Deze systemen zijn geïntegreerd op hetzelfde voertuig, waardoor het gehele producten scala met één voertuig kan worden afgedekt. Door het plaatsbepalingsysteem wordt data van de verschillende systemen voorzien van dezelfde locatie code. De nieuwe plaatsbepalingtechniek maakt het ook mogelijk om data van andere meetsystemen en treinen, gemeten op een ander moment te gebruiken in combinatie met de opgenomen gegevens.