Geometriemeting

Geometriemeting van wissels en emplacementen

De geometrie van sporen en wissels wordt gemeten in 3D door middel van een inertiaal meetsysteem dat is geoptimaliseerd voor zeer korte (vanaf 1 meter) en middellange golven. Het meetsysteem levert de geometrie parameters  (D1  and D2) conform de EN 13848.
De klassieke geometrieparameters worden geregistreerd. Berekende waarden zoals de standaarddeviatie kunnen worden weergegeven in een grafiek.
Parameters  die  kunnen  worden geleverd zijn:

  • spoorwijdte
  • schift
  • hoogte
  • verkanting
  • Ook alle afgeleide signalen zoals verkantingsverschil kunnen worden aangeleverd.


Het nieuwe inertiaalsysteem is ontworpen om een hoge nauwkeurigheid te behalen, bij lage snelheden, maar ook zeer korte golven bij hoge snelheden.

Inertiaalsysteem