Verticale Split Head Detectie

De fout van het type Vertical Split Head (UIC 113, 213) wordt voornamelijk veroorzaakt door metallurgische problemen bij de spoorproductie. Vroegere staalproductieprocedures zoals de Thomas procedure, vertonen een hogere concentratie van fosfor, zwavel, stikstof, mangaan en waterstof op het loodrechte symmetrische vlak van de spoorstaven. Indien bij de staalproductie op dat vlak extra insluitingen zijn, kan dat leiden tot scheuren in de spoorstaven over een lengte van 120 meter en dus ook tot barsten in de spoorstaafkop over een grotere afstand. Hiermee is de Vertical Split Head fout een van de gevaarlijkste spoorfouten, die in de meeste gevallen onvermijdelijk tot ontsporingen leidt.

Daarom is het zo belangrijk om de Vertical Split Head in zijn beginstadium op te sporen, omdat zulke scheuren door toenemend treinverkeer en een hogere aslast geleidelijk aan vergroten tot aan het oppervlak en tot aan het lijf. In het eindstadium breidt de scheur zelfs uit tot in de spoorstaafkop, verliest hij zijn vastheid en strekt hij zich voor de helft volledig over vele meters uit.

EURAILSCOUT biedt als enige ter wereld sinds kort exclusief een gepatenteerde technologie voor ultrasone meting aan, die een veilige detectie van de Vertical Split Heads reeds in hun beginstadium mogelijk maakt. De gebruikte procedure levert onafhankelijk van de slijtage van de sporen optimale resultaten. Onze klanten, bijvoorbeeld uit Scandinavië en de Benelux, bevestigen ons succes.

Vertical Split Head in verschillende stadia tot aan barsten.