Head Check Detectie

Head Checks (UIC 2223) zijn aan het spoorstaafoppervlak open scheuren die per meter vaker voorkomen, en die vooral aan de rijkant van de buitenbenen van de boog worden aangetroffen. De parallelle scheuren liggen afhankelijk van hun locatie, het spoorstaafmateriaal en het profiel ca. 1mm tot meerdere centimeters van elkaar, breiden zich uit in een hoek van ongeveer 25° binnenin de spoorstaafkop en lopen vervolgens vaak parallel met het rijoppervlak verder of buigen af naar onder. Daarbij verenigen de periodieke Head Checks zich met als resultaat materiaal uitbrokkeling aan de rijkant van de spoorstaven of meervoudige breuken in de spoorstaven en dit over meerdere meters. Daarmee zijn de Head Checks in een gevorderd stadium een bijzonder gevaarlijke spoorstaaffout. De voorbije jaren is het aantal van de ten dele zwaar ontspoorde treinen door Head Checks beschadigde spoorstaven sterk gestegen.

Veel spoorwegmaatschappijen rekenen daarom op de sinds 2002 internationaal opgebouwde ervaring van EURAILSCOUT op het vlak van inspectie van Head Checks met inductieve wervelstroommetingen. Wij zorgen ervoor dat u in staat bent om op het vlak van onderhoudsplanning nieuwe wegen in te slaan. De bij de inspectie geregistreerde wervelstroomgegevens worden door EURAILSCOUT geanalyseerd en vormen de objectieve basis voor de planning van het spoorstaafonderhoud. Wij stellen voor u graag volledige slijpplannen op waarin wij de informatie van de wervelstroommeting combineren met de resultaten van de dwarsprofiel- en golfslijtagemeting. Op basis van deze gecombineerde analyse wordt een onderhoudsschema opgesteld dat weinig kosten en tijd vereist. De overgang die hierdoor mogelijk is van reactief op proactief onderhoud, leidt tot een aanzienlijke efficiënter onderhoud van uw spoornet.