Video

Een verdere mogelijkheid om spoorveiligheid te vergroten is het opnemen van videobeelden: Beelden vanuit het perspectief van de machinist maakt het mogelijk te controleren of seinen, borden en sporen vrijgehouden worden van vegetatie en andere obstakels. Beelden vanaf het dak tonen de rijdraden en draadophanging. Neerwaarts georiënteerde beelden, ondersteund door een geautomatiseerde defectherkenning helpen om verdere veiligheidsrisico‘s op te sporen.
Videobeelden helpen analisten om resultaten van de overige meetsystemen, die voornamelijk bestaan uit cijfers en grafieken, beter te begrijpen en daarmee juist te interpreteren.
EURAILSCOUT neemt digitale videogegevens van hoge kwaliteit op met behulp van camera‘s die foto´s of lijnscans vanuit verschillende perspectieven nemen.
De foto toont een voorbeeld van een kleurenfoto genomen vanuit het perspectief van de machinist.

Het videosysteem toont naast de rijdraad ook bijvoorbeeld mastophangingen en hangdraden. Om een hoge resolutie te behouden bij een hogere triggerfrequentie en een redelijke bestandsgrootte, zijn de foto‘s vanuit dit perspectief zwart/wit. Dit is voor deze types van voorwerpen voldoende; het geheel kan nog steeds in kleur worden bekeken vanuit het machinistenperspectief.

De afbeelding is een ononderbroken filmstrip, die wordt opgenomen door lijnscancamera‘s. Afhankelijk van de vereisten van de klant kan het hele spoor worden weergegeven of enkel de rails, met inbegrip van de naburige gebieden. Deze afbeeldingen bieden in hoge resolutie zicht op de bovenkant van de rails (zie onderstaande boven).
Met behulp van een foutopsporende software kunnen o.a. ontbrekende bevestigingsmiddelen, fouten aan railassen, slingerpunten, inslag gedetecteerd worden.