Spoorgeometrie

Met betrekking tot de spoorgeometrieparameters worden de eisen gedefinieerd in de Europese norm EN 13848. Omwille van specifieke nationale omstandigheden en om historische redenen hebben de meeste spoorwegondernemingen daarnaast behoefte aan eigen extra parameters met hun eigen definitie.
Voor de vastlegging van het spoor combineert het systeem dat EURAILSCOUT gebruikt een contactloos lasergebaseerd meetsysteem met een inertiaal meetsysteem. De locatie-informatie wordt verkregen door afstandsberekeningen, gebaseerd op hetzelfde inertiaal meetsysteem, samen te voegen met tachopulsen en satellietgebaseerde DGPS-gegevens.

De standaard geometrieparameters die worden opgenomen zijn:

  • Spoorwijdte 
  • Verticale ligging
  • Horizontale ligging  
  • Verkanting  
  • Verkantingsverschil met verschillende basislengtes (berekend uit het verkantingssignaal)
  • Horizontale en verticale boog
  • Equivalente coniciteit
  • Gewenst doorsnedeprofiel

Meer specifieke parameters, zoals cyclic top, verkantingstekort (afhankelijk van snelheid) en hellingshoek kunnen ook deel uitmaken van het product. Elke parameter, gebaseerd op deze standaardsignalen, kan worden gecreëerd.

Zowel inertiaal- als koordeparameters kunnen door het systeem worden geleverd. Het is daarmee mogelijk om alle spoorgeometrieparameters te meten in overeenstemming met de nationale, klantenspecifieke en Europese norm EN 13848 norm in een enkele rit. Golflengten, bandbreedtes en drempelniveaus kunnen vrij worden geconfigureerd, in overeenstemming met gespecificeerde normen.
In het diagram is een voorbeeld voor de herhalingsnauwkeurigheid van het spoorgeometriesysteem weergegeven:

UFM160 GraphicTwaalf meetritten- één resultaat: weergave van de herhalingsnauwkeurigheid van Left Top 3-35m

 

Dit diagram toont twaalf meetritten van verschillende snelheden, zes in voorwaartse en zes in achterwaartse voertuigoriëntering. De twaalf grafieken kunnen nauwelijks van elkaar worden onderscheiden aangezien ze zo sterk overeenkomen.
De statistische analyse in de tabel onder de grafiek geeft de kwaliteit aan: gemiddeld wijkt elke rit niet meer dan 0,08 mm van het gemiddelde van alle ritten af. 95% van alle meetwaarden in dit gedeelte van 250 yards (220 m) wijkt minder dan 0,32 mm af van het gemiddelde. Bij snelheden tussen de 20 tot 80mph (35 - 120km/h) is dit een goede prestatie.

Track graphicScreenshot van E-Capture – foutrapportage software

 

Voor bepaalde veiligheidskritische parameters worden rapportages direct aangeleverd. Aangezien de gegevens in real-time worden verzameld en verwerkt, kan speciale software direct alle waarden die gedefinieerde drempelniveaus overschrijden presenteren (zie screenshot hiernaast). Deze fouten krijgen een unieke code zodat op het einde van de rit een rapport kan worden overhandigd of via e-mail verstuurd.