Registratie van de werkelijke toestand/ samenstelling en documentatie van bewijzen/ officiële inspectie

Voor en na uitgebreide onderhoudswerken, zoals ballastreinigen, vervanging van de funderingen of spoorvernieuwing zijn beide contractuele partijen geïnteresseerd in vastlegging van de toestand van de baan om zodoende over bewijs  te  beschikken  over het wel of niet bereiken van de overeengekomen resultaten.
Naast de hoger vermelde spoor- en videogegevens moeten er vaak ook gegevens over de opbouw van de onderbouw van het spoor verzameld worden. Te dien einde past EURAIL SCOUT de in de beelden weergegeven georadarmethode aan.

Dit meetsysteem maakt het volgende mogelijk:  

  • onderzoek naar de diepte van de ballast en detectie van heterogeniteiten
  • vastlegging van het onderscheid tussen schone en vuile ballast
  • onderzoek naar de verspreiding van vocht en het in kaart brengen van natte beddingen
  • vastlegging van leidingen en pijpen
  • in kaart brengen van grondlagen tot op 3-4m diepte


Deze informatie wordt over voor de hele baan verzameld, waarbij filters inconsistenties op een efficiënte manier verwijderen. Naast de gegevens die aan de zichtbare zijde aan de hand van spoorgeometrie en video worden opgenomen, laat het GPR-systeem de controle van het onzichtbare toe, waarbij de vergelijking voor en na het onderhoud het meest essentieel is.