Onderhoudsplanning

Onze klanten zouden de instandhoudingscycli zoveel mogelijk bij voorbaat willen  plannen  voordat  overschrijdingen  van  spoorgeometrieparameters adhoc maatregelen vereisen. Bij voorbaat geplande instandhouding vormt het essentiële element voor een duurzame daling van de kosten.
Aangezien de kwaliteitsafname op één parameter vaak effect heeft op andere parameters, moet spoorgeometrie, video- en baan/bodeminformatie aan elkaar worden gekoppeld en in één databank worden verzameld, liefst samen met andere (meet)gegevens zoals bijvoorbeeld  bovenleidingsconstructie, spoortype en maximale snelheid. Alle informatie samen voert tot het meest (kosten-)efficiënte onderhoudsprogramma.
Een gecombineerde analyse van de beschikbare gegevens voert tot de beslissing of bijvoorbeeld een spoorgeometrie probleem kan worden opgelost met alleen stopmachine-inzet of dat ballastreiniging of zelfs renovatie nodig is. Als bijvoorbeeld de kwaliteit van de ligging te snel afneemt, ondanks meerdere stopacties, kan de oorzaak hiervoor een onstabiele ondergrond zijn (vastgesteld door Ground Penetrating Radar) of trillingen, veroorzaakt door slijtage. In dit geval is de beste maatregel niet het inzetten van stopmachines, maar het renoveren van de fundering of het slijpen van de sporen.

EURAILSCOUT werkt met bijzonder flexibele en gebruiksvriendelijke hulpmiddelen voor gegevensanalyse en presentatie. Verschillende gegevenstypen, zelfs door verschillende meettreinen gegenereerd, kunnen gezamenlijk worden geanalyseerd, waardoor een totaalbeeld van de status van de spoorweginfrastructuur wordt gevormd. Omdat alle gegevens op detailniveau beschikbaar zijn, is het mogelijk om niet alleen overzichten te tonen (standaardafwijkingen, KPI´s, samenvattingen) maar ook om in te zoomen op details van kleiner dan een meter (yard).