Spoorbaan

Om een veilige omgeving voor werking van het spoorwegnet te verzekeren, zijn spoorgeometriemetingen alsook beeldgegevens van essentieel belang; de controle hiervan moet zonder verstoring van het normale treinverkeer plaatsvinden.

Voor de omgeving van de spoorbaan kan EURAILSCOUT uiterst nauwkeurige spoorgeometriegegevens en videobeelden van een hoge kwaliteit leveren. Alle gegevens worden geregistreerd op voertuigen die maximumsnelheden van 160 km/uur kunnen bereiken en zo eventueel ander treinverkeer niet hinderen. De logistieke uitdaging voor het meten van een bepaald deel van een willekeurig infrastructuurnetwerk, zonder gedeeltes te missen en zonder het normale treinverkeer te verstoren, moet niet worden onderschat.

Spoorgeometrie
De eisen met betrekking tot spoorgeometrieparameters worden in de Europese norm EN13848 gedefinieerd. Echter, met het oog op nationale specifieke eisen en om historische redenen heeft iedere opdrachtgever verschillende behoeften betreffende aanvullende parameters en de definitie hiervan.

Voor het vastleggen van spoorgeometriegegevens combineert EURAILSCOUT een op contactloze laser gebaseerde optische meter en een inertiaal meetsysteem. De locatiegegevens worden verzameld door middel van afstandsberekeningen op basis van hetzelfde inertiale systeem gecombineerd met odometers en D-GPS satellietgegevens.

De standaard geometrieparameters die worden geregistreerd zijn:

  • Spoorwijdte
  • Verticale profielen (bovenzijde)
  • Horizontale profielen (uitlijning)

Verkanting

  • Verkantingsverschil met verschillende basislengtes (berekend uit het verkantingssignaal)
  • Hellingsgraad
  • Equivalente coniciteit
  • Doorsnedeprofiel

Meer specifieke parameters zoals cyclische top, verkantingstekort (afhankelijk van snelheid) en hellingshoek kunnen ook deel uitmaken van het product. In feite kan iedere parameter op basis van de standaardsignalen worden gecreëerd.

Het systeem kan zowel inertiaal- als koordeparameters leveren. Dit maakt het mogelijk om in één rit alle spoorgeometrieparameters volgens een nationale of klantspecifieke norm en volgens de nieuwe Europese norm EN 13848 te meten. Golflengtes, bandbreedtes en drempelwaarden kunnen onafhankelijk of volgens de gespecificeerde normen worden geconfigureerd. Het systeem is uiterst flexibel en kan aan de specifieke eisen van iedere klant of ieder land voldoen.

Visuele inspectie (videobeelden)
Een extra manier om de betrouwbaarheid van de spoorbaan te controleren is het registreren van beeldgegevens. Met lijnscanbeelden kunnen defecte liggers en ontbrekende bevestigingen worden opgespoord en bekeken. De beelden vanuit het gezichtspunt van de machinist bieden iedere spoorwegmedewerker een digitaal overzicht van de spoorbaan, op ieder moment.

Golfslijtage van de spoorstaven
Het contactloze lasersysteem voor identificatie van golfslijtage van de spoorstaaf (spoorstaafkopfouten met korte golf) meet iedere 5 mm om alle soorten golfslijtage tussen 10 mm en 1 m op iedere spoorstaaf vast te stellen. Bandbreedtes tot maximaal vier golflengtes kunnen worden geconfigureerd om verschillende soorten golfslijtage in één rit te beoordelen.