Seinen

Controle van het spoorbaancircuit, EuroBalises en ERTMS

  • Met behulp van op onze treinen geïnstalleerde speciale sensoren en software kan EURAILSCOUT informatie betreffende de spoorstaven als ATB of spoorbaancircuit controleren.
  • EuroBalises en ERTMS-componenten worden ook gemeten en voor verdere analyse opgeslagen.

Eventuele afwijkingen in het signaal of bericht kunnen worden gerapporteerd maar ook vergelijking met voorgaande metingen is mogelijk om zo uitval te voorkomen en de betrouwbaarheid te verhogen.

Al deze metingen kunnen tegelijkertijd met andere metingen (spoorbaangeometriemetingen, bovenleidingmetingen of ultrasone metingen) worden uitgevoerd met het oog op kostenbesparingen en beter beheer van het treinverkeer.

GSM-R-controle
Het gesloten GSM-R-netwerk is speciaal voor de spoorwegen ontwikkeld en gebouwd. Momenteel wordt het systeem gebruikt voor telefoongesprekken tussen de machinist en de verkeersleider/vervoerscoördinator. In het nieuwe Europese veiligheidssysteem ERTMS speelt dit netwerk een steeds meer beslissende rol, omdat steeds meer gegevenstoepassingen, zoals de overdracht van de dienstregelingen, via dit systeem mogelijk zijn. Via periodieke controles van deze systemen kunnen infrastructuurexploitanten behoud van de benodigde signaalkwaliteit van het GSM-R-netwerk garanderen.

EURAILSCOUT is gespecialiseerd in het meten van de radiodekking en de signaalsterkte van het GSM-R treinradionetwerk. De radiodekking en de ontvangstkwaliteit van zowel de analoge treinradio (Telerail) als de nieuwe digitale treinradio (GSM-R) kunnen worden gemeten bij snelheden tot 140 km/u. Deze metingen spelen een steeds belangrijkere rol in de verbetering van het nieuwe Europese GSM-R treinradiosysteem waar dan ook.

ATB-controle
Het ATB-EG-systeem is een treinbesturingssysteem waarmee het treinverkeer op hoge snelheden kan rijden als hiervoor toestemming is gegeven. Eventuele fouten, afwijkingen of afwezigheid van het ATB-signaal kunnen leiden tot onnodige vertraging of zelfs volledige stopzetting van het treinverkeer. Regelmatige controle van de kwaliteit van de ATB-signalen verzekert vroegtijdige detectie van eventuele problemen nog voordat deze het reguliere treinverkeer kunnen hinderen.