Positie van mastpalen

De positie van de mastpalen langs de bereden sporen wordt automatisch door lasersystemen gedetecteerd en samen met de meet- en inspectiegegevens opgeslagen. Bij de evaluatie kan de positie van de masten worden weergegeven.
Het mastdetectiesysteem bestaat uit twee registratie-eenheden die links en rechts op het dak van de meetwagon, parallel met het onderstel zijn gemonteerd. Iedere registratie-eenheid bestaat uit twee laserafstandssensoren die loodrecht omhoog gericht zijn. Als beide laserstralen nagenoeg gelijktijdig door een voorwerp worden gereflecteerd, wordt aangenomen dat het om een bochtspanarm en dus een bovenleidingsteunpunt gaat.