Automatische optische inspectie

Sensor-QuertragwerkeSensor voor de detectie van de bovenleidingen

 

De automatische optische inspectie is gebaseerd op het onderzoeken van de langsrijdraad en bovenleidingsportaal. De vier sensoren die in deze twee systemen worden gebruikt, gebruiken 4 GB aan beelden voor elke afgelegde kilometer. De compressie van gegevens in realtime vermindert de gegevens tot minder dan 3% van hun oorspronkelijke volume. Het bovenleidingsportaal en de langsrijdraad worden offline geinspecteerd met automatische beeldverwerking die elke wijziging detecteert door een vooraf geïdentificeerde status (testrit) te vergelijken met alle navolgende inspectieritten. De referentiegegevens van elke sectie van de testrit worden vergeleken met de beelden van de inspectierit, waardoor defecten automatisch worden gedetecteerd en geclassificeerd.
 
Het vaststellen in realtime van de verticale en horizontale positie van de rijdraad en van de verticale spoorbreedte wordt aangevuld met een offline evaluatie van de opgeslagen beelden. Deze automatische beeldevaluatie herkent schade en vreemde voorwerpen. Voorbeelden van herkende schades: losse of ontbrekende schroeven, gerafelde kabel en andere beschadigde componenten.

QuertragwerkeBovenleidingportaal