Advisering - Eurailscout

Advisering

EURAILSCOUT Inspection & Analysis werkt sinds vele jaren in de meest uiteenlopende landen op het gebied van spoormeting, spoorstaafcontrole en inspectie van de spoorweginfrastructuur. Daardoor beschikt EURAIL­SCOUT over een grote schat aan ervaringen op de desbetreffende gebieden:

 • Meting en inspectie van het af te leggen traject: spoorligging, spoorstaafgebreken, wissels, bovenleiding en  spooromgeving
 • Analyse en diagnostiek van de toestand van de baan en van spoorstaafgebreken
 • Verwerking van grote hoeveelheden meetgegevens
 • Geïntegreerd toezicht op de infrastructuur
 • Systeemintegratie van verschillende meetsystemen, lokalisatie van spoorstaafgebreken
 • Vervanging van handmatige inspecties (bijvoorbeeld vervanging van in gevaarlijke zone werkende baanvakcontroleurs) door automatische, op de trein gebaseerde methoden; implementering van nieuwe methoden samen met de klant
 • Advies voor instandhouding­ en vernieuwingsmaatregelen

Onafhankelijk daarvan biedt EURAILSCOUT consultatie­ en adviesdiensten aan en ondersteunende medewerking op het gebied van de spoormeting, spoorstaafcontrole, wissel­ en bovenleidinginspectie en dit zowel met uni­versele meetvoertuigen als met handmatige meetinstrumenten, in het bij­ zonder op de volgende gebieden:

 • Eisen en relevantie met betrekking tot metingen en beoordeling van resultaten
 • Trendanalyses van de ontwikkeling van gebreken en slijtage van de infrastructuur
 • Uitvoerbaarheidstudies voor rapporten over de toestand van respectievelijk spoor en traject
 • Strategieën en vormgeving van de planning voor instandhouding en nieuwbouw
 • Instandhouding-­ en nieuwbouwstrategieën met inbegrip van infrastructuurmanagement
 • Meetmethoden en omgang met spoorstaafgebreken, zoals (bijvoorbeeld) RCF­defecten
 • Advies voor de verbetering van de veiligheid van de railinfrastructuur
 • Advies voor een efficiëntere instandhouding van de infrastructuur
 • Vervangen van handmatige inspecties door geautomatiseerde methoden en meettreinen

Voor de beantwoording van vragen staan wij u te allen tijde graag ter beschikking.

Download FactSheet CONSULTANY (pdf, 1489 kB)